Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

krystian95
krystian95
5322 0ef8 500
krystian95
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viafarraway farraway
krystian95

March 08 2017

krystian95
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
krystian95

Mam alergię. Na nieczułe poranki. Na braki. Na puste pawilony. Smród, kłamstwa.

— K. Kowalewska
Reposted fromoutcat outcat viafuckyall fuckyall
krystian95
1343 7f94
Reposted fromrainy rainy viaExplorers Explorers
krystian95
samotność najbardziej boli wieczorami.
krystian95
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viatouchthesky touchthesky
krystian95
Patrzy na mnie w milczeniu. Widzę, że nie jestem już dla niego taka sama.
— Audrey Niffenegger "Zaklęci w czasie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viatouchthesky touchthesky
krystian95

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viafuckyall fuckyall
krystian95
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viamayamar mayamar
2711 2fea 500

enhiesto:

this is what being poor is like

Reposted fromgrumpire grumpire vialenka024 lenka024

March 03 2017

krystian95
krystian95
krystian95
1481 ba5f
Reposted frompiepszoty piepszoty viagdziejestola gdziejestola
krystian95
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viagdziejestola gdziejestola
krystian95

February 24 2017

krystian95
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viaNoCinderella NoCinderella
krystian95
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl