Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

2846 2133
Reposted frompussyporn pussyporn viamadadream madadream
6929 4d8b
Reposted frompussyporn pussyporn viamadadream madadream
krystian95
6860 7619 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
krystian95
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
krystian95
9968 ccd1 500
Reposted fromhagis hagis viagdziejestola gdziejestola
krystian95
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola

March 31 2017

krystian95
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
— za późno...
krystian95
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viaAinsworthCass AinsworthCass
krystian95
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaAinsworthCass AinsworthCass
krystian95
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viabzdura bzdura
krystian95
Kochać to znaczy czekać na kogoś bez względu na to, czy przyjdzie, czy nie.
— znalezione
krystian95
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
krystian95
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viamidnightlover midnightlover

March 30 2017

krystian95
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viamatuss matuss
krystian95
Nie mogę uwierzyć, że człowiek sam potrafi sobie tak spierdolić życie. Tęsknie za Nim. I to jak. Do tej pory myślałam że sobie poradzę. Jestem w końcu silna, ale zdaje sie ze przeceniam swoje możliwości. Aktualnie znajduje sie na dnie z którego nie widze wyjścia. W zasadzie od dłuższego czasu, a konkretnie od zakończenia znajomosci z Nim. Nie odnajduje przyjemności w czymkolwiek.
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viabanshe banshe
krystian95
5589 50de
krystian95
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viagreywolf greywolf
krystian95
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viasanitas sanitas
5160 c696 500
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viamental-cat mental-cat
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl